ترشحات بینی بعد از عمل

خروج ترشحات بینی در روزهای اول بعد از عمل طبیعی است که ممکن است ترشحات بینی خونی باشد. در صورت جمع شدن ترشحات بینی نزدیک سوراخ بینی می توانید آنها را توسط گوش پاک کن مرطوبی با ملایمت پاک کنید .

بخاطر داشته باشید که ترشحات بینی بعد از عمل شما برای ۱-۲ هفته گرفته وگاهی بد بو خواهد بود.

سوراخهای بینی خود راتوسط گوش پاکن تمیز (فقط قسمت پنبه ای ) کنید و بد پون ترشحات بینی نگه دارید . .