فیلم عمل جراحی بینی (شماره۱۶)

مکان عمل جراحی بینی:

جراحی رینوپلاستی  هم در بیمارستان و هم در مراکز جراحی محدود انجام پذیر است. بدلیل سهولت و صرفه جویی در هزینه ها ی عمل جراحی بینی  ، انجام جراحی در مراکز جراحی محدود ارجح می باشد.

مراحل بهبود پس از عمل جراحی بینی :

در ۹۰ درصد موارد تامپونهای بینی بعد از ۴ ساعت از عمل جراحی بینی  (فبل از ترخیص از مرکز عمل جراحی بینی ) خارج خواهد شد. در ۱۰ درصد موارد ، تامپون بینی  بعد از ۴۸ ساعت خارج می شود.

Read more