علل و درمان ترشح پشت ‌بینی

ترشح پشت بینی نشانه چیست؟

بینی و سینوس‌های سالم هر روز مقدار زیادی مخاط رقیق می‌سازند که این ترشح مداوم هوا را پیش از ورود به شش‌ها تمیز، مرطوب و گرم می‌کند. شما بدون اینکه بدانید ترشحات بینی را قورت می‌‌دهید. وقتی ترشحات بینی غلیظ شود، از وجود آن آگاه می‌شوید، حتی اگر مقدار ترشحات بینی کمتر از حد طبیعی باشد. این حالت را ترشح پشت بینی می‌نامند.

علت ترشح پشت‌ بینی

هوای خشک دستگاه تهویه یا اسید برگشته از معده که گلو را تحریک می‌کند؛ سوزش