هزینه های عمل جراحی بینی

هزینه های عمل جراحی بینی :

در هزینه ی کلی جراحی زیبایی ، هزینه های متعددی دخیل اند. حتماً باید بدانید چه هزینه هایی در قیمت کل محاسبه شده است. ممکن است یک کارمند مطب صرفنظر از دستمزد متخصص بیهوشی و مبلغ اتاق عمل، تنها هزینه ی جراح را به شما بگوید.. در این صورت شاید تصور کنید که هزینه ی جراحی پلاستیک بینی بسیار کمتر از آنچه باید بپردازید خواهد بود.

هزینه ی جراح عمل بینی :

ممکن است با جراحی مواجه شوید که دستمزد وی در محدوده میانگین قیمت