تشخیص تجمع جرم در گوش

تجمع جرم در گوش به خودی خود معمولا بدون علامت است و در معاینه فیزیکی اختلالی ایجاد نمی‌کند. تشخیص تجمع جرم در گوش تنها زمانی ضروری است که این تجمع جرم در گوش باعث ایجاد علایم (مثل گوش‌درد، صدای یا سرگیجه) شود یا در ارزیابی گوش مشکل ایجاد نماید.

برای تشخیص مشکل ناشی از تجمع جرم در گوش ضروری نیست که سرومن حتما تمام کانال را پر کرده باشد. با این حال جز در مواردی که مشاهده کانال گوش و پرده گوش ضروری است، نباید