هماتوم بینی چیست؟

به تجمع خون زیر مخاط تیغه بینی ،هماتوم بینی گفته میشود. تیغه بینی قسمتی است که دو سوراخ بینی را از هم جدا میکند.

علائم هماتوم بینی

- انسداد تنفسی

- احتقان بینی

- تورم دردناک تیغه بینی

معاینه هماتوم بینی

پزشک شما با کمک چراغ درون بینی شما را معاینه کرده و به تیغه بینی از نظر وجود هماتوم بینی توجه میکند.

فشار آرام با کمک اپلیکاتور روی ناحیه دچار هماتوم ، احساس نرمی و تموج میدهد بطوریکه