شکستگی و هماتوم بینی

از آنجا که‌ بینی‌ برجسته‌ترین‌ عضو صورت‌ است‌، شکستگی‌ بینی‌ شایع‌ترین‌ شکستگی‌ سر و گردن‌ است‌. درمعاینه‌ ممکن‌ است‌ برخی‌ از یافته‌های‌ زیر وجود داشته‌باشد :

۱) خون‌دماغ‌

۲) ادم‌ و اکیموز دور چشم‌

۳) تورم‌ بینی‌

۴) جابه‌جایی‌ و دفورمیتی‌ استخوان‌های‌ بینی‌

۵) گرفتگی‌ راه‌ هوایی‌ بینی‌

۶) کریپتاسیون‌ در لمس‌استخوان‌های‌ بینی‌

۷) جابه‌جایی‌ یا هماتوم‌ تیغه‌ بینی‌

باید این‌ نکته‌ را خاطر نشان‌ کرد که‌ تنها ۵۰ درصد شکستگی‌های‌