علائم بعد از عمل جراحی بینی

*** علائم بعد از عمل جراحی بینی :
۱- کبودی صورت بعد از عمل جراحی بینی :

معمولاً پنج روز تا دو هفته زمان لازم است. در این مدت ممکن است چشم ها نیز کبود شوند.

۲-  تورم بعد از عمل جراحی بینی:

قسمت اعظم تورم در ظرف دو هفته پس از راینوپلاستی بسته و چهارهفته پس از راینوپلاستی باز از بین می رود. از بین رفتن تورم جزئی زمان بیشتری نیاز دارد ولی معمولاً مشخص نیست. پس از جراحی بینی  خوابیدن به طوری که بالشت زیر سر شما بلندتر از معمول باشد،