تورم بینی بعد از عمل جراحی

عمل‌هایی که در آن‌ها استخوان بینی دستکاری شود منجر به بروز ورم و کبودی بینی می‌شوند. طبیعی است که به دنبال وارد آمدن ضربه‌ای به قسمتی از بدن، ناحیه مضروب تا چند روز متورم خواهد بود. این تورم در حقیقت یک واکنش التهابی برای ترمیم ناحیه آسیب‌دیده است البته به کار بردن یک سری نکات قبل از جراحی بینی می تواند در به حداقل رساندن ورم بعد از عمل جراحی بینی کمک کند.سوالی که برای بسیاری از شما ممکن است مطرح باشد این است که وقتی تورم سایر