تومور بینی،نازوفارنکس و سینوس ها

تومورهاى حفرهٔ بینی، سینوس‌هاى پارانازال و نازوفارنکس در اغلب موارد در هنگام مراجعه به مراحل پیشرفته رسیده‌اند. علایم اولیه تومور بینی،نازوفارنکس و سینوس ها نظیر انسداد بینی، ترشح از بینى و احتقان سینوس، به قدرى در بیماران خوش‌خیم شایع هستند که معمولاً تا زمان پیشرفت بیمارى نادیده گرفته مى‌شوند. خونریزى نیز ممکن است رخ دهد. تهاجم به استخوان و درگیرى اعضاء مجاور نیز یافتهٔ شایعى در تومورهای بینی و سینوس است.

درمان تومور بینی،نازوفارنکس و سینوس ها

براى مشخص شدن وسعت تومورهای بینی،نازوفارنکس و سینوس باید