روش جراحی شکستگی بینی

شکستگی های بینی معمولا در اثر صدمات مستقیم ایجاد می شود و ممکن است باعث تغییر حالت تیغه میانی بینی ، استخوان فک بالا ، پارگی مخاط و یا خونریزی شود . شکستگی یا صدمه استخوان ها یا غضروف بینی ، ممکن است با شکستگی سایر استخوان های صورت همراه باشد .

علایم شایع شکستگی بینی

درد بینی

خونریزی بینی

تورم و تغییر رنگ بینی

عدم توانایی در نفس کشیدن از بینی

بدشکلی و تغییر ظاهر بینی ( گاهی )

تشخیص شکستگی بینی

معاینه داخل بینی ، عکس ساده از بینی