جراحی بینی های غضروفی

جراحی بینی های غضروفی  یکی از شایع ترین اعمال جراحی پلاستیک و زیبایی می باشد. جراحی بینی های غضروفی می تواند باعث تغییر شکل نوک بینی و سوراخ های بینی و پهنای آن و زاویه بین لب بالا و بینی شود.

هیچ عمل رینوپلاستی صددر صد ایده آل و بدون عیب نخواهد بود. اگر شما قادرید که بجای متمرکز شدن روی عیوب جزئی ،توجه خود را معطوف به میزان بهبودی حاصله نمائید، ازعمل جراحی بینی غضروفی خود احساس لذت و رضایت خواهید کرد.

دلایل مراجعه برای عمل جراحی بینی