انواع و روش های جراحی بینی

چهره ای زیبا و جذاب است که بین اجزاء آن هارمونی و تناسب برقرار باشد.
زیباترین بینی ها اگر متناسب با سایر اجزاء صورت نباشد نمی تواند منجر به زیبایی یک چهره شود. قبل از انجام جراحی گرفتن عکس های اختصاصی و آنالیزچهره کمک می کند که نتیجه جراحی خوب بوده و باعث افزایش جذابیت چهره شود.

انواع جراحی بینی

انواع جراحی بینی عبارتند از:

الف- جراحی هایی که به منظور اصلاح عملکرد بینی انجام می شوند.

ب- جراحی هایی که به منظور اصلاح شکل ظاهری بینی انجام میپذیرند.

عمل بینی و