جراحی ترمیمی مجدد بینی در صورت لزوم

پذیرفتن جراحی ترمیمی مجدد بینی در صورت لزوم:

به دلایل متعددی مانند غیر طبیعی به نظر رسیدن و ناکافی بودن تغییرات حدود ۲۰ درصد زنانی که راینوپلاستی می کنند تصمیم به ترمیم مجدد آن بگیرند. پیش از اولین راینوپلاستی باید این حقیقت را پذیرفت حتی تحت بهترین شرایط احتمال نارضایتی حدود ۲۰ درصد خواهد بود.

برش ها و محل های عمل جراحی بینی (اسکارها) :

جراح برای عمل راینوپلاستی دو تکنیک اصلی پیش رو دارد: روش باز و روش بسته

 جراحی راینوپلاستی بسته:

در این روش