آیا بینی زیبا حتما کوچک است؟

بینی یکی از مهمترین اعضای بدن در نگهداری سلامت فرد و حفظ سایر اعضاء است. بینی دارای فیزیولوژی بسیار پیچیده ای است. وظایف اساسی بینی شامل ایجاد راه هوایی، حس بویایی، تنظیم دما، تنظیم رطوبت، تصفیه ذرات هوا و نقش در تکلم است. مهمترین عملکرد بینی ایجاد راه هوایی برای تنفس طبیعی است.

یک توصیه جدی

از بیماران خواهش می‌کنم جراح خود را در  مضیقه  نگذارند که سوراخ‌ها و پره‌های بینی خود را کوچک کنند. تقاضای شما از جراح باید زیباتر کردن بینی باشد نه کوچک