هزینه ی جراحی زیبایی بینی ثانویه

هزینه ی جراحی زیبایی ثانویه :

جراحی زیبایی بینی ثانویه تنها زمانی مناسب است که:

- جراحی اول باعث غیر قرینگی، بدشکلی یا مشکلات دیگری شده است که شما و جراحتان تشخیص می دهید.

-   بدشکلی اولیه از طریق جراحی زیبایی  بینی  بر طرف نشده است.

در غیر این صورت عمل جراحی بینی ثانویه مشکل را حل نخواهد کرد. معمولاً جراحی ترمیمی ۶ تا ۱۲ ماه به تعویق می افتد، چون در این مدت همچنان تغییراتی رخ می دهند. جراحی بیش از حد، زودهنگام