مهمترین عامل موفقیت جراحی بینی

در ابتدا جراح، پوست و لایه عضلانی مذکور را از روی ساختمان استخوانی-غضروفی بلند میکند، سپس تغییرات بر روی غضروف و استخوان اعمال می گردد. بر روی پوست و عضله تقریبا کار خاصی انجام نمیشود و این لایه بر حسب میزان الاستیسیته خود نسبت به تغییرات استخوان و غضروف واکنش نشان میدهد و بر روی ساختمان استخوانی-غضروفی می خوابد و نهایتا فرم میگیرد. فاکتور اصلی و تعیین کننده در نتیجه جراحی بینی همین میزان الاستیسیته پوست است.

پوست غیر الاستیک در بینی گوشتی به کاهش