روش های جدید جراحی پلاستیک

تکنیک های جدید جراحی پلاستیک،ایجاد تناسب در شکل ظاهری را جایگزین کوچک کردن بینی کرده اند.

طی سالهای اخیر تکنیک های جدید که هدف آن فرم دادن،موزون ساختن بینی به همراه حفظ عملکرد تنفسی و ایجاد چهره ای مناسب برای فرد است جایگزین تکنیک های قبلی که صرفا به منظور کوچک کردن بینی به کار می رفته ،شده است.

جراحی پلاستیک بینی (راینوپلاستی) دارای سابقه چند ساله در دنیا و سابقه ای بیش از ۵۰ سال در ایران است.

با پیشرفت