پوست و جراحی پلاستیک

پوست به نحوی تعدیل شده در بخش های مختلف و با نام مخاط یا غشای مخاطی، مثلاً در لایه ی مفروش کننده مهبل (واژن) ، مثانه ، ریه ، روده ، بینی و دهان ادامه می یابد. غشای مخاطی، فاقد لایه ی بسیار کراتینی پوست سطح خارجی بدن است. لایه ی کراتینی پوست را به صورت لایه ای مقاوم به آب در می آورد که باعث می شود مایعات بدن در اتمسفر خشک قرار گیرند.

 پوست علاوه بر پوشاندن و محافظت از اعضای بدن با