جلوگیری از خونریزی بینی

از آنجائیکه خونریزی مزمن بینی معمولاً ناشی از خشک بودن مخاط بینی است لذا چرب کردن و مرطوب نگه داشتن داخل بینی دفعات خونریزی بینی را کمتر می کند. برای چرب کردن داخل بینی می توان از پماد چشمی ویتامین A و یا تتراسایکلین استفاده کرد. بدین منظور کافیست که نوک تیوپ پماد را وارد بینی کرده و کمی ازآن را داخل بینی تخلیه کنید و سپس به آرامی پایین بینی را کمی مالش دهید. گرمای بدن باعث پخش شدن چربی و رسیدن آن به ناحیۀ مورد