فیلم عمل جراحی بینی( شماره ۲۲)

 آیا  جراح عمل بینی  میتواند همه بینی ها را  در حد دلخواه خود زیبا کند ؟

همه بینی ها ظرفیت یکسانی برای  تبدیل شدن به بینی زیبا را  ندارند . بعضی  بینی ها را میتوان خیلی زیبا و موزون کرد و بعضی  بینی ها را کمتر. .هیچ عمل زیبایی نتیجه کامل و ایده آل نمی دهد .بهتر است راجع به درجه بهبودی و بهتر شدن بینی فکر کنید تا به یک بینی ایده آل . در آن صورت شما ازنتیجه  عمل جراحی بینی خود لذت می برید .  جراح