روش و نحوه انجام جراحی بینی

مراحل انجام جراحی بینی:

ـ اصلاح ناهنجاری‌ و انحراف تیغه بینی (سپتوپلاستی)

ـ برداشتن قوز استخوانی و غضروفی

ـ ترمیم نوک بینی مانند باریک کردن و بالا بردن

ـ کاهش پهنای استخوان‌های بینی هت باریک کردن قسمت فوقانی و میانی بینی

ـ افزودن پیوندهای استخوانی و غضروفی از خود بینی در موارد ضعیف حمایتی اسکلت بینی

آیا در جراحی‌ بینی حد و مرزی برای کوچک‌ کردن بینی وجود دارد؟

به‌طور قطع این حد و مرز وجود دارد زیرا اول اینکه زیبایی لزوماً به معنای کوچکی نیست بلکه زیبائی بینی در گرو تناسب قسمت‌های مختلف بینی با