اصول موفقیت در جراحی بینی

۶ اصل موفقیت در جراحی زیبایی بینی عبارتند از:

 اصل انتخاب جراح مناسب

فقط یک بار امکان دارد این عمل خوب انجام شود. بنابراین بیماران باید با بررسی‌های دقیق و تحقیق لازم و صرف وقت کافی در مورد انتخاب جراح، احتمال وقوع عوارض را به کمترین مقدار برسانند.

 اصل حفظ عملکرد بینی

هر عملی که به سلامت تنفس بینی لطمه جدی بزند، ارزش آن زیر صفر است.

اصل طبیعی بودن بینی در چهره و تناسب به جای کوچک کردن بینی

زیبایی، به معنی کوچکی نیست. زیبایی تناسب و‌ هارمونی قسمت‌های مختلف بینی با هم