علل خشکی بینی

از مخاط بینی و سینوس در طی ۲۴ ساعت بطور متوسط ۵۰۰ تا ۷۰۰ سی سی خلط تولید و به ناحیه حلق ریخته میشود. این ترشحات برای اعمال فیزیولوژیک بدن از قبیل بلع غذا و صحبت کردن بسیار ضروری است.

مصرف کم آب و مایعات و یا تنفس دهانی و انحراف بینی و بعضی داروها و قطره ها میتوانند باعث کاهش این ترشحات ودر نتیجه خشکی بینی شوند. مصرف آنتی هیستامینها بخصوص نسل اول مثل کلرفنیرآمین میتواند باعث خشکی بینی شود.

بطور فیزیولوژیک