انحراف تیغة بینی و مشکلات آن

معمولا در هنگام تولد ،  تیغة بینی  حالت مستقیم دارد که این حالت در تمام دوران شیرخوارگی و اوایل کودکی ثابت باقی می‌ماند. گاهی نیز انحراف تیغه بینی مادرزادی است که معمولاً به علت ترومای حین زایمان رخ می دهد.

به نظر می‌رسد در بعضی از افراد تیغة بینی موقعیت مرکزی خود را در طول روند رشد از دست داده( منظور از مرکزی چیست؟ در مرکز صورت یا به عنوان یک پایه رشدی) و با افزایش سن این روند نیز حالت پیشرونده پیدا می‌کند.