تصاویر قبل و بعد از عمل جراحی بینی

تصاویر قبل و بعد از عمل جراحی بینی :

سودمندی دیدن عکس های قبل و بعد از عمل جراحی بینی که شما نیز تمایل به انجام آن دارید، مبالغه آمیز است، زیرا نتایج عمل جراحی بینی دیگران پیش بینی یا تضمینی برای شما به ارمغان نخواهد آورد، علاوه بر این، برخی جراحان پلاستیک بینی و صورت تنها بهترین عکس ها را نشان می دهند، به همین دلیل آن را کتاب افتخارات می نامند. اگر به چنین امری مشکوک هستید، درخواست کنید تصاویر بیمارانی را ببینید که از نتایج