چشم انداز طولانی مدت پس از جراحی لیفت خط ابرو

به یاد داشته باشید که، لیفت خط ابرو منجر به تغییرات اساسی در ظاهر شما نمی ­شود و منجر به متوقف شدن روند پیری نمی ­شود. اگرچه این اثرات به صورت دائمی می­ باشد، پوست شما به فرایند پیری ادامه می ­دهد.