علل افتادگی بینی بعد از عمل زیبایی بینی

علل افتادگی بینی بعد از عمل زیبایی بینی :

گاهی شما میلیون ها تومان خرج می کنید تا بینی تان سربالا شود ولی بعد از مدتی ، می بینید که بینی تان دچار افتادگی شده و وقتی به جراح تان هم گله می کنید ، جواب می شنوید که : « تقصیر خودتان است ؛ چون خودتان نسبت به مراقبت های بعد از عمل زیبایی بینی ، بی توجه بوده اید. » اما قضیه به همین سادگی ها هم نیست .

▪  تاثیر افتادگی  نوک بینی افتادگی در زیبایی چهره :

Read more