فیلم جراحی بینی(شماره۴)

نکات لازم قبل از عمل جراحی بینی :

* حداقل ده روز قبل از عمل جراحی بینی  از مصرف آسپیرین و داروهای مشابه (ایبوبروفن، دیکلوفناک سدیم، ایندوماسین، مفنامیک اسید و ...) خودداری فرمائید. استفاده از استامینوفن بلامانع است.

*  استعمال دخانیات به مدت ۴ هفته قبل و بعد از عمل جراحی بینی  ممنوع است زیرا نیکوتین به دلیل انقباض عروقی، خونرسانی به بافتهای عمل شده را مختل مینماید.

* به مدت ۸ ساعت قبل از عمل جراحی بینی از نوشیدن و خوردن اجتناب کنید.

* لباس