درمان خونریزی بینی

سیستم انعقادی بدن بگونه است که وقتی رگی دچار پارگی وخونریزی شود سیستم انعقادی فعال می شود و با تشکیل لخته نقطه خونریزی دهنده را مسدود می کند. از آنجائیکه اکثریت خونریزی های بینی از قسمت قدامی است گرفتن بینی بین دو انگشت شست و اشاره و وارد کردن فشار به آن ناحیه باعث می شود که خونریزی بینی بند بیاید. بدین منظور باید بینی رانسبتاً محکم بگیرید و حداقل به مدت ۵ دقیقه آن را همچنان محکم نگه دارید. اگر بعد از برداشتن دستتان باز هم