مراحل عمل زیبایی گوش

در حین عمل زیبایی گوش چه اتفاقی رخ می دهد ؟

مرحله اول - بی هوشی در عمل زیبایی گوش

برای حفظ آسایش شما طی عمل زیبایی گوش ، داروهائی تجویز خواهد شد . گزینه ها شامل بی حسی موضعی ، تسکین داخل وریدی ، و بی هوشی عمومی هستند . پزشک عمل زیبایی گوش شما ، بهترین گزینه را به شما توصیه خواهد کرد .

مرحله دوم – برش در عمل زیبایی گوش

تصحیح شکل گوش های برجسته  در عمل زیبایی گوش با ایجاد