عمل بینی های گوشتی

منظور ازبینی گوشتی، بینی با پوست ضخیم است . اگرچه که در جراحی زیبایی بینی تغییر در اسکلت بینی اساس کارماست ، اما پوست بینی و اجزاء دیگر بافت نرم آن هم نقش مهمی در نتیجه عمل دارد. در واقع درتعدادی از بیماران این بافت ممکن است باعث محدودیت در جراحی و ایجاد یک بینی زیباتر شود.
یک مزیت پوست ضخیم که در بینی های گوشتی وجود دارد این است که ناهمواری های اسکلت زیرش را مخفی می کند و معایب بینی تا حدودی مخفی می شوند. در صورتی