سینوزیت چرکی حاد

سینوزیت چرکی تحت حاد:

در ۱۰% موارد سینوزیت چرکی حاد بیماری به صورت عفونت سینوس ها تحت حاد ادامه پیدا می کند. در سینوزیت چرکی حاد، تنها علامت ترشح مستمر چرکی از بینی است. ممکن است احساس پری بینی، ناراحتی و درد مبهم روی سینوس مبتلا، خستگی و سرفه های خشک نیز وجود داشته باشد. در جریان سینوزیت تحت حاد، بررسی سینوس ها توسط CT اسکن ( برای شناسایی سینوس های گرفتار ) و کشت از ترشحات بینی ( برای کشف احتمالی ارگانیسم غیر معمول ) لازم است.

بعد از