درمان عفونت حاد گوش میانی

تشخیص

حین معاینه، پزشک از وسیله ای به نام اتوسکوپ جهت ارزیابی حالت گوش استفاده می کند. پزشک توسط اتوسکوپ و یا میکروسکوپ گوش، معاینه ای جهت بررسی قرمزی پرده و یا وجود مایع پشت گوش انجام می دهد. با استفاده دقیق از فشار هوا، پزشک همچنین می تواند ببیند آیا پرده حرکت می کند یا نه. اگر پرده گوش حرکت نکند و یا قرمز باشد احتمالاً عفونت حاد گوش میانی وجود دارد.

دو آزمون دیگر جهت ارزیابی بیشتر عفونت حاد گوش میانی انجام می شود: