درباره جراحی پلاستیک بینی

روش ها

(راینوپلاستی؛ rhinoplasty) یا عمل جراحی شکل دهی دوباره بینی یکی از متداولترین اعمال جراحی است و می تواند اندازه بینی را کوچک یا بزرگ کند، شکل نوک یا پل بینی را تغییر دهد، فاصله میان سوراخ های بینی را باریک کند و یا زاویه بین بینی و لب بالا را تغییر دهد. همچنین می توان با جراحی پلاستیک بینی، نقیصه یا آسیب هنگام تولد را اصلاح کرد یا بعضی از مشکلات تنفسی را بهبود بخشید. بهتر است در دخترها، جراحی پلاستیک بینی قبل از ۱۴ یا