اختلال در عملکرد شیپور استاش

چسب گوش

چسب گوش یک بیماری می باشد که در ان گوش میانی از مایع چسبناکی پر می شود و شیپور استاش دچار اختلال می شود و موجب می شود که هوا به خوبی جریان پیدا نکند و سبب اختلاف فشار هوا در دو طرف پرده گوش می شود پرده گوش تنگ شده و به خوبی مرتعش نمی شود و شنوایی مختل می شود البته گاهی در اختلال شیپور استاش میزان ارتعاشات پوستی حتی بیشتر می شود که در کودکان شایع می باشد که در اغلب موارد به