جسم خارجی در بینی کودکان

بعضی از اجسام مانند غذا، مداد، پاک کن، اسباب بازی های کوچک، کاغذ، دانه ها، حبوبات، سنگریزه، … گاهی توسط کودکان داخل بینی می شود.

نشانه های جسم خارجی در بینی کودکان

نشانه های اولیه جسم خارجی در بینی کودکان شامل انسداد یک طرفه بینی، عطسه و به ندرت درد می باشد. در یک بررسی گذشته نگر علایم بالینی جسم خارجی در بینی کودکان شامل:

سابقه ی وارد کردن جسم خارجی به بینی (۸۶%)، ترشحات چرکی- مخاطی(۲۴%)، بوی موضعی بینی(۹%)، خون ریزی از بینی(۶%)،