خشکی بینی و درمان آن

ـ در هنگام خشکی بینی چه وقت به پزشک مراجعه کنیم:

۱. داخل بینی به ‌قدری خشک است که باعث ترک‌خوردن و خونریزی بینی شده است.

۲. چشم‌ها و دهان نیز در اثر خشکی بینی ، خیلی خشک هستند.

ـ خشکی بینی نشانه چیست؟

خشکی بینی ممکن است چیز ناراحت‌کننده‌ای باشد، ولی به‌ندرت علامت یک بیماری است و در بیشتر موارد درمان خشکی بینی بسیار ساده است. مهم‌ترین علت خشکی بینی عوارض جانبی داروها، مخصوصاً ضد‌حساسیت‌هائی است که برای آبریزش بینی خورده