عوامل گرفتگی بینی (رینیت غیرآلرژیک)

رینیت: التهاب داخل بینی است که در آن بیمار معمولا با احساس پری بینی، گرفتگی بینی و آبریزش از بینی مراجعه می‌کند.

رینیت‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف: رینیت آلرژیک  

ب: رینیت غیرآلرژیک

علل هورمونی شامل رینیت حاملگی، رینیت قبل از سیکل قاعدگی و رینیت ناشی از کم کاری تیروئید و دیابت شدید است. در سه ماهه دوم و سوم حاملگی به دلیل اثرات هورمون‌ها، همان گونه که رحم پرخون تر می‌شود، بافت بینی نیز پرخون تر شده