درمان کورک بینی

فقط یک درمان خانگی برای کورک بینی توصیه می‌شود. غیر از آن، برای اطمینان کامل به پزشک مراجعه کنید. آن را گرم کنید. پارچه‌ای را در آب داغ فرو برده و آن را روی کورک بینی بگذارید، کورک سر باز می‌کند و ماده‌ای زرد چرک مانند بدبو از آن خارج می‌شود. بعد از آن، کورک بینی بهبود می‌یابد.

اگر کورک بینی با آب گرم خوب نشد، باید به پزشک مراجعه کرد تا آن را نیشتر بزند. او کورک بینی را بی‌حس کرده، وسط آن را