خونریزی بعد از عمل بینی

خونریزی بعد از عمل بینی به ندرت رخ می دهد که ممکن است نیاز به کنترل از طریق پانسمان داخل بینی داشته باشد .

اگرچه خونریزی بعد از عمل بینی غیرمعمول است ولی این احتمال وجود دارد که بیمار حین عمل بینی یا بعد از عمل بینی دچار خونریزی شدید شود به طوری که گاهی برای بند آوردن خونریزی بعد از عمل بینی به درمان اورژانس یا حتی تزریق خون نیاز است.

دلایل متعددی برای خونریزی بعد از عمل بینی وجود دارد، مثلاً