التهاب مخاط بینی

۱- اهمیت بیماری التهاب مخاط بینی

اگرچه التهاب مخاط بینی خطرناک نیست، اما فردی که بدان دچار است ،کیفیت زندگیش تا حدی تغییر می کند و التهاب مخاط بینی سبب ناراحتی او می شود.

ورم التهاب مخاط بینی سبب تشدید التهاب گوش میانی، التهاب سینوسهای مجاور بینی و بیماری آسم می شود. مثلاً نشان داده اند که بروز آسم در کسانی که به التهاب مخاط بینی دچارند، چهار برابر بیش از افراد عادی است.

۲- شغل افراد و ارتباط آن با مخاط بینی

در برخی