برگشتگی پلک به داخل

انتروپیون یا برگشتگی پلک به داخل  بیماری  است که به برگشتگی حاشیه و مزه های پلک فوقانی یا تحتانی به سمت داخل چشم اطلاق می شود.

علت

علت اصلی  بیماری برگشتگی پلک به داخل ، شل شدن زیاد ساختمانهای نگهدارنده قوام پلک تحتانی است که نتیجه افزایش سن وپیری رخ می دهد. در پلک فوقانی در اکثریت موارد این مسئله ناشی از تراخم وبیماریهای قدیمی غشا ملتحمه چشم است.

علائم

حالت تحریک پذیری و ناراحتی در چشم ناشی از برگشتگی پلک و مژه ها به داخل چشم و تحریک سطح کره چشم