عوارض عمل جراحی بینی

عوارض عمل جراحی بینی

عوارض  عمل جراحی زیبایی بینی  را می توانیم به دو گروه تقسیم نمائیم:

۱- آسیب دیدن عملکرد بینی یا  گرفتگی بینی

۲- تغییرات نامطلوب فرم بینی .

علت گرفتگی بینی

علت گرفتگی بینی متعاقب عمل جراحی زیبایی بینی عبارتند از:

اصلاح نکردن گرفتگی های مکانیکی در حین عمل جراحی

چنانچه از قبل از عمل جراحی بینی ، بزرگی شاخک های بینی و یا انحراف تیغه بینی وجود داشته باشد جراح باید تلاش نماید این موانع به ظاهر مختصر را هم برطرف کند. با توجه به اینکه