علائم شکستگی بینی و درمان آن

علائم شکستگی بینی به صورت تورم ، کبودی و تغییر شکل ظاهری بینی است . هر چند عکس رادیولوژی در مواردی برای تشخیص علائم شکستگی بینی کمک کننده است اما  تشخیص قطعی بینی شکسته بر مبنای معاینه بالینی است. از آنجائیکه شکستگی بینی معمولا با تورم قابل ملاحظۀ صورت همراه است ممکن است تشخیص و همینطور جااندازی آن تا حدودی دشوار باشد و نیاز به تجربه و تبحر جراح بینی دارد و گرنه ممکن است به خوبی تشخیص داده نشده و یا به طور صحیح جا اندازی نشود.

Read more