بلفاروپلاستی

با افزایش سن در ساختمان پلک  افراد تغییراتی ایجاد می شود که در نتیجه آن ظاهرافراد را خسته و پیرتر نشان می دهد.

شل شدن پوست  پلک ها که منجر به آویزان شدن پلک از لبه پلک می شود. با استفاده جراحی بلفاروپلاستی می توان مشکلاتی از این قبیل را بر طرف نمود .

شل شدن عضلات پلک

۱- ایجاد چروک های ریز در اطراف پلک ها از عوارض شل شدن عضلات پلک .

۲- جمع شدن چربی زیر پوست پلک ها از عوارض شل شدن عضلات پلک