تجمع سرومن در گوش

درمان تجمع سرومن در گوش

معمولا سه روش برای درمان تجمع سرومن در گوش وجود دارد:

۱- درمان تجمع سرومن در گوش به وسیله شستشوی گوش با محلول

۲- درمان تجمع سرومن در گوش به وسیله ساکشن ترشحات گوش

۳- برداشتن سرومن گوش با رینگ کورت و یا وایر لوپ می باشد

روش اول درمان تجمع سرومن در گوش برای افرادی که پرده گوش سالم دارند انجام می شود.

روش دوم درمان تجمع سرومن در گوش برای افرادی که ترشحات چرکی و پرده گوش پاره دارند.

روش سوم درمان تجمع