راینولوژی (دانش جراحی‌ بینی)

راینولوژی یک شاخه فوق تخصصی در دانش پزشکی است که به جراحی‌ ها و درمان بیماری‌ های بینی، سینوس ‌ها و ساختمان‌ های اطراف بینی در سر و صورت می ‌پردازد.

بینی، راینولوژی

با گسترش روزافزون دانش پزشکی و راینولوژی ، روش‌ های جدید جراحی برای کاهش مشکلات بیماران پس از جراحی ‌های بینی و تشکیلات مجاور بینی ابداع می ‌شوند. از جمله این روش ‌ها که در سال ‌های اخیر دگرگونی شگرفی در حیطه راینولوژی ایجاد کرده، می ‌توان به روش ‌های جراحی آندوسکوپیک بینی