عمل بینی در بیماران شکاف لب و کام

بیمارانی که در کودکی شکاف کام و لب  عمل کرده اند بدلیل اختلال در رشد غضروف ها ی بینی و استخوان فک بالا در زمان بلوغ ۱۶-۱۸ سالگی نیاز به عمل جراحی زیبایی بینی دارند .در این بیماران با شکاف لب شکری و کام بدلیل اختلال رشد فک و غضروف های بینی  بدشکلی بینی واضح تر وشدید تر خود نمایی می کند. اینها دچار کلاپس همانطرف بینی بدلیل اختلال رشد غضروفها و استخوان فک می باشند .

قبل از عمل بینی بایستی اعمال جراحی شکاف کام