چسب زدن بینی بعد از عمل

در بسیاری از موارد عمل زیبایی و عمل اصلاحی بینی توصیه میگردد که بیمار به بینی خود نوار چسب بزند.

هدف اصلی از چسب زدن بینی بعد از عمل آنست که به جمع شدن پوست بینی کمک گردد و باعث شود که پوستی که حین عمل از روی بینی بلند شده است به استخوان/ غضروف زیرینش بچسبد.

چسب زدن بینی بویژه در بیماران با پوست با ضخامت متوسط تا زیاد کمک کننده است. این نوع پوستها زمان بیشتری لازم دارند تا جمع شوند